Mik az aligner terápia előnyei és feltételei?

Az alignerek gyors elterjedésének kulcsa elsősorban az esztétikai előny volt. Talán elsőként az orthodoncia történetében a páciensek igényei hoztak létre egy olyan módszert, mely később szakmai előnyöket is teremtett. Az alignerek hordása nem csupán esztétikailag kedvezőbb, mint a rögzített készülékeké, de lehetővé tesz egy kezelést olyan pácienseknél, akik foglalkozásuk (közszereplő, előadóművész), sporttevékenységük (harci sportok, labdajátékok) vagy hobbijuk (fúvóshangszerek) miatt eddig nem vállalták a kezelést. Fontos tényező a készülék egyszerű tisztíthatósága is. Az aligner fogmosáshoz eltávolítható, a fogra kerülő segédelemek (attachmentek) nem nehezítik a megszokott fogápolást.

Az alignerek étkezéshez eltávolítandók, ezért nincsenek olyan étkezési megszorítások, melyek a rögzített terápiából ismertek és megkeserítik a páciens és – be nem tartásuk esetén – az orvos életét. Ennek folyományaként nagyon ritkák az akut beavatkozást igénylő „SOS” események (bracket-vesztés, ívtörés, decubitusok).

A megfelelő aligner-terápia alacsony erőkkel dolgozik és digitalizáltsága folytán ezek az erők is egyszerre csak rövid ideig hatnak. Ebből kifolyólag rövidebb az adaptációs idő és kisebb a feszítő érzés. Mindezek a tényezők bónuszként jelentkeznek a pácienseknél, ez növeli egy szükséges kezelés akceptanciáját.

A páciensek javára válik, de szakmai előnye az alignereknek többek közt a demineralizáció veszélyének és a gyökércsúcsfelszívódási ráta szignifikáns csökkenése, a szájflóra kisebb mértékű befolyásolása is. A kezelés összidejének csökkenése részben annak köszönhető, hogy a mindkét fogíven szinte folyamatosan hordott alignerek permanens diszklúziót tartanak fenn, mely kikapcsolva az okklúziós erőket gyorsabb fogmozgatást tesz lehetővé. A lépésenként történő haladás pedig jelentősen csökkenti a fogak túlterhelésének esélyét.

A kezelőorvos bónusza a terápia minimális anyagigénye, a szükséges eszközök alacsony száma is. Nem elhanyagolható szempont a kezelés során szükséges kontrollok számának, azok időtartamának, de az egész kezelés összidejének csökkenése sem. Legnagyobb előnye viszont a kezelés és a kezelési eredmény kiszámíthatósága és tervezhetősége.

A sikeres terápia feltételeihez tartozik – a megfelelő szakmai felkészültségen túl – a számítógépes felhasználói ismeretek elsajátítása, és az adott aligner-technika beható ismerete.

Ez utóbbi csak az adott technológia célzott elsajátításával (certifikáció) lehetséges. Mostanság már sokféle aligner-terápia létezik, melyek nevesítésétől a fairness és a pozitív/negatív diszkrimináció elkerülése végett eltekintünk.

A technológiák túlnyomó többsége lépésenként egy alignert használ fel, de létezik olyan technika, mely az egyes lépésekben három, különböző tulajdonságokkal rendelkező sínt alkalmaz. Az aligner anyaga meghatározó jelentőségű és eltérő a különböző cégeknél. Mivel az aligner maga általában csupán az alkalmazott erő forrása, a bekövetkező fogmozgatás függ a fogakon alkalmazott felépítmények (attachmentek) fajtájától és fejlettségétől. Ez igen eltérő lehet az egyes termékeknél.

A technológia alkalmazásának meghatározó tényezője az alkalmazott szoftver fejlettsége. Ez megadja a virtuális kezelési eredmény és a tervezett fogmozgatások kivitelezésének pontosságát, valamint segíti a kezelőorvos aktív beavatkozását. Ugyanakkor nem helyettesítheti vagy írhatja felül a szakmai szempontokat.

Ez az állandóan tovább fejlődő terápia szükségessé teszi a szoftverek folyamatos fejlődését, de a felhasználók következetes támogatását, szinten tartó szakmai továbbképzését és a termék tudományos alapokon történő kísérletes és klinikai vizsgálatokon alapuló fejlesztését.

A megfelelő aligner-terápia kiválasztásánál a fenti szempontokat ajánljuk figyelembevételre.